Catalunya continua sent capdavantera en trasplantaments però cal seguir potenciant les donacions.


Rocío Ros (laMalla.net)


Catalunya continua tenint una de les taxes més elevades del món pel que fa al nombre de donació i trasplantament d’òrgans, sobretot de ronyó i fetge. Tot i això, cal seguir potenciant les donacions i reduint el percentatge de persones que es neguen a donar, especialment en un moment en què han baixat sensiblement el nombre de morts per accident de trànsit. Amb aquest objectiu, i amb motiu del Dia del Donant d’Òrgans i Teixits, el Departament de Salut i l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) han presentat una campanya de sensibilització per recordar als ciutadans la importància de convertir-se en donants. L’eina principal d’aquesta campanya és un espot que s’emetrà per Televisió de Catalunya.


Gràcies a les intenses campanyes de trànsit i l’entrada en vigor de mesures com el carnet per punts, han baixat sensiblement el nombre de morts a les carreteres catalanes i, en conseqüència, el de possibles donants. Tot i això, la consellera de Salut, Marina Geli, ha assegurat que Catalunya continua al capdavant en el rànquing de països amb una major taxa de donants del món. De fet, els donants vàlids han augmentat globalment en un 9% en el darrer any i els trasplantaments, un 17%. En el cas dels trasplantaments renals, aquest augments supera el 25% respecte a l’any anterior i en els pulmonars, el 30%.

Aquest augment, segons Geli, és degut a l’èxit del pla estratègic 2005-2007 i que té com a objectiu buscar alternatives al descens dels casos de mort encefàlica. Algunes mesures que s’han aplicat són l’augment en l’edat dels donants, la potenciació dels programes de donants vius i les campanyes de sensibilització per augmentar el nombre de donants. També cal tenir en compte l’augment dels donants d’origen estranger que, hores d’ara, es troben en un percentatge similar de donacions a la dels catalans, tot i que, per motius culturals, alguns col·lectius puguin ser reticents a les donacions.

Un dels punts a analitzar ara són les causes de les persones que es neguen a ser donants i que actualment ronden el 20%. Per això, Salut ha anunciat que ha encarregat un estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona que es farà públic el proper mes de novembre. Amb les dades d’aquest estudi, Salut elaborarà una nova estratègia per reduir el percentatge de negatives.

La directora de l’OCATT, Roser Deulofeu, ha assegurat que el pla estratègic “està donant els seus fruits” tal com demostren les dades de donacions i trasplantaments. Deulofeu ha volgut destacar que Catalunya ha estat pionera en tot tipus de trasplantaments i que, ara, l’objectiu és seguir augmentant el nombre de donacions per tal de reduir al màxim les llistes d’espera.

Deulofeu ha detallat que, actualment, hi ha uns 1.000 malalts renals en llista d’espera per fer-se un trasplantament de ronyó. A les llistes d’espera també hi ha 129 persones que esperen un fetge; 20, un cor; 41, un pulmó i 40 pendents d’un trasplantament de pàncrees.