Dependents de la llum en plena escalada de preus: «No em puc permetre engegar el ventilador»

https://www.naciodigital.cat/noticia/238932/dependents-llum-escalada-preus-no-puc-engegar-ventilador?s=09#.YxZIl5ZThjo.twitter