Què fem?

AIRE, ajuda els malalts, familiars i cuidadors que ho necessitin en tot allò que necessitin:

• Suport, informació i assessorament a partir de les nostres experiències viscudes, sempre en la mesura de les nostres responsabilitats i sense intrusismes professionals. Si no, busquem en professionals les respostes als dubtes i temors dels malalts.

• També donem suport en cas d’estar en llista d’espera per a un trasplantament pulmonar. Els membres d’AIRE tenim una malaltia pulmonar, alguns estem en llista d’espera d’un trasplantament o ja estem trasplantats, cosa que fa que el suport i la informació que podem donar complementi la que donen els professionals, des d’un altre punt de vista que parteix de l’experiència viscuda a les nostres pròpies carns.

• AIRE ajuda les persones malaltes i els familiars que ho necessiten a trobar allotjament en cas d’estades llargues o molt llargues a l’hospital.

• AIRE assessora en temes d’invalidesa o dirigeix professionals experts en aquest tema. Intentem atendre i ajudar tothom en el procés previ i posterior a la malaltia per telèfon, correu electrònic, xarxes socials, i sobretot de manera presencial, per poder ajudar millor tant el malalt com els familiars.

• AIRE pot fer sentir les nostres veus davant les administracions per millorar els serveis mèdics i els recursos.

• AIRE realitza una tasca divulgativa i participativa a tots els fòrums i mitjans de comunicació i difusió al seu abast, per aconseguir un progressiu augment del coneixement de totes les malalties pulmonars, sobre la donació d’òrgans i trasplantament pulmonar per part de la societat i per part dels afectats que, de mica en mica, van accedint a la participació d’ajuda mútua.

• AIRE proporciona consells als familiars per saber com han de tractar el malalt amb:

  1. Mesures higièniques.
  2. Preparació i educació de la medicació, tema molt important.
  3. La convivència diària

tenir en compte, que és un malalt amb molt de risc d’agafar infeccions pulmonars, si no es fa una profilaxi educativa de per vida.

• AIRE sempre estem disponibles per ajudar-vos a tirar endavant.