La primera vegada que ens ajuntarem a la parada amb les associacions d’altres òrgans. ATH, Club de la cremallera i AIRE (Fetge, Cor i Pulmó). Per donar visibilitat el dia de Sant Jordi a la donació dels òrgans. Les associacions tindrem els diferents llibres de cada orgue i també roses.