Benvolgut/da,

Us informem que ja està disponible la publicació “Activitat de donació i trasplantament a Catalunya. Informe 2021” a la nostra web, https://trasplantaments.gencat.cat

Aquest informe estadístic té per objectiu donar a conèixer les dades d‟activitat 2021, així com descriure les principals característiques dels donants i dels receptors d‟aquest any a Catalunya. A més, es completa amb les dades d‟obtenció d‟òrgans, s‟ofereixen indicadors d‟efectivitat i es mostra l‟evolució de les llistes d‟espera (volum, inclusions i exclusions, temps d‟espera o probabilitat de trasplantament), segons el tipus d‟òrgan. L’informe es complementa a més, amb les taxes pmp de donació i trasplantament internacionals (font: Newsletter Transplantation) i amb dades de supervivència (disponibles a partir de les dades dels diferents registres de seguiment de pacients trasplantats de l’OCATT).

Podreu trobar (i descarregar) aquí l’informe: Informe 2021 o també accedint des de l’apartat de Recursos / Registres d’activitat i seguiment / Registre de donació i trasplantament.

 

Cordialment,